آموزش

نقش های بازی مافیا

نقش های بازی مافیا

در بازی مافیا مشروح خصوصیات شخصیتی یک بازیکن به همراه توانایی های آن شخصیت “نقش” آن بازیکن را تشکیل می دهند و استفاده از واژه ی “نقش” برای اشاره به هریک از این دو و یا یکی از آنها به صورت جداگانه صحیح می باشد. علاوه بر این هنگام بازجویی از بازیکنی که مدعی نقش خاصی است، بازجویان ممکن است در خصوص قابلیت ها و یا عنوان واقعی نقش وی سؤال کنند.

در زیر لیستی از انواع نقش ها و توضیحات ابتدایی راجع به آنها قرار دارد.

لازم به ذکر است که عنوان نقشهای زیر لزوماً برچسب شخصیتی بر فردی که چنین نقشی دارد نمی زنند. به عنوان مثال در انیمیشن سیمپسون ها یکی از شخصیت ها به نام   Ottoیک راننده اتوبوس است در حالی که شخصیت دیگری که دارای توانایی مشابهی می باشد Flash نام دارد. این توانایی توضیح داده شده با توجه به عملکردی که آن شخصیت نسبت به اهداف گوناگون خود دارد تغییر می کند و عنوان آن شخصیت را نیز به سرعت تغییرمی دهد.

سرباز ارتش

اگر این بازیکن توسط بازیکن دیگری در شب مورد هدف قرار بگیرد (گاهی اوقات فقط برای کشته شدن)، بدون توجه به قصد قبلی وهم طرازان خود، به جای کشته شدن آن بازیکن را می کشد.

تفنگدار

این بازیکن هر کسی که او را در شب هدف قرار دهد می کشد مگر مشخصاً چیزی غیر از این به او گفته شده باشد. همچنین او نمی تواند انتخاب کند که چه کسی را بکشد.

بمب

این بازیکن هرکسی که شبانه او را به قتل برساند یا هرکسی که آخرین رأی به مجازات بدهد را می کشد. گاهی اوقات او اولین کسی که او را در شیفت شبانه هدف قرار دهد می کشد. خواه آن شخص مأمور تحقیقات، پزشک محافظت کننده، قاتل یا هر شخصیت دیگری باشد. این شخصیت شبیه همان سرباز ارتش است، اما بدون آنکه توانایی فعالی داشته باشد. گاهی اوقات هنگامی که برای مجازات محاکمه می شوند می توانند خودشان انتخاب کنند که چه کسی را بکشند. او هنگامیکه در حال محاکمه است می تواند انتخاب کند که کدام بازیکن را بکشد. این بازیکن عموماً یکی از طرفداران شهر را برای کشتن انتخاب می کند، اما گاهی نیز یکی از شخصیت های بی ارزش را می کشد.

ضد گلوله

این بازیکن از کشته شدن شبانه به دست مافیا مصون است، اما بسته به نحوه تنظیم بازی توسط ناظر ممکن است توسط قاتل سریالی کشته شود. نوع دیگری از بازی این است که اعضاء مافیا در صورت داشتن این قابلیت می توانند در یک شب هم این بازیکن ضد گلوله را مسدود کنند و هم هدف کشتن قرار دهند و به این ترتیب مصون بودن او را دور بزنند.

راننده اتوبوس

این بازیکن می تواند با ارسال یک پیام خصوصی به ناظر بازی و اعلام نام دو بازیکن، جای این دو را در شیفت شب جا به جا کند. در نتیجه هراتفاقی که در ابتدا قرار بوده برای یکی از آنان رخ دهد بعد از این برای بازیکن دیگر رخ می دهد و در صورت امکان هر یک از این دو بازیکن توانایی های خود را بر روی هدف بازیکن دیگر به کار می گیرند.

پلیس

این بازیکن می تواند در شیفت شب به انتخاب خودش از هر بازیکن دیگری تحقیقات کند و ناظر بازی بعد از تمام شدن شیفت شب برای او نام هم طرازان هدفش را ارسال می کند. پلیس می تواند این اطلاعات را به هر صورت که می خواهد فاش کند خواه از طریق بیان هر نوع ادعا راجع به یک نقش باشد خواه با تلاش برای ایجاد یا منحرف کردن سوءظن از سمت هدف مورد نظر.

پلیس روز

این پلیس به جای شیفت شب از توانایی های خود در شیفت روزاستفاده می کند و نتایج به دست آمده از اقدامتش، تحریف شده ی نتایجی است که سایر پلیسان می توانند به دست بیاورند.

پلیس ظاهرشناس

این پلیس اطلاعات مربوط به شخصیت بازیکنان را دریافت می کند (سبک لباس، اسلحه یا هر چیزی که بتواند بیانگر ویژگی های ظاهری بازیکنان باشد)

پلیس دیوانه

این پلیس همیشه اطلاعات نادرستی در خصوص هم گروه های شخصی که از او بازجویی می کند به دست می آورد. در نتیجه هنگامی که بازیکنان متوجه شوند این شخص یک پلیس دیوانه است، می توانند با این فرض که اگر اطلاعات به دست آمده از ناظر بازی را برعکس کنند اطلاعات اصلی صحیح معلوم می شود، به داده های مفیدی دست پیدا کنند.

پلیس مافیا

از آنجا که اعضاء مافیا با استفاده از مزیت امکان بر قراری ارتباط با یکدیگر، از قبل می دانند که چه کسی عضو مافیا هست و چه کسی نیست، یک پلیس هم جبهه ی اعضاء مافیا نیز می تواند اطلاعات لازم را در خصوص شخصی که از او بازجویی می کند به دست بیاورد.

پلیس ساده لوح

یک پلیس ساده لوح همیشه نتایج تحقیقاتش به این امر منتهی می شود که شخص مورد نظر در جبهه ی شهروندان قرار دارد در نتیجه این پلیس عملاً بی مصرف است.

پلیس بدگمان

یک پلیس بدگمان همیشه نتایج تحقیقاتش به این امر منتهی می شود که شخص مورد نظر خارج از جبهه ی شهروندان است و این پلیس نیز عملاً بی مصرف است.

پلیس تصادفی

این پلیس در خصوص شخصی که درباره اش تحقیقات می کند اطلاعات کاملاً تصادفی به دست می آورد و همین امر او را بی فایده جلوه می دهد.

پلیسِ نقش ها

پلیس نقش ها یک شخصیت هم جبهه ی شهروندان است که در خصوص سایر نقش های بازی اطلاعات مربوط به عنوان آن نقش یا توانایی های آن را به دست می آورد (به جز اطلاعات مربوط به هم گروهی ها).

رهبر فرقه

رهبر فرقه که اکثراً رهبر استخدام کننده نامیده می شود، عضو مؤسس آن فرقه است که وظیفه استخدام اعضای جدید را دارد. این شخص نمی تواند افراد خاصی از جمله اعضاء مافیا را به خدمت بگیرد و اگر سعی کند یکی از اعضاء مافیا را استخدام کند کشته می شود، اما تصمیم بر کشتن این شخصیت در هر بازی بسته به عقیده ناظر متفاوت است. اگر رهبر فرقه کشته یا مجازات گردد، دیگر اعضاء گروه امکان استخدام افراد دیگر را ندارند مگر یک رهبر ثانویه وجود داشته باشد. رهبر فرقه می تواند با اعضای فرقه خود ارتباط برقرار کند و هنگامی که تعداد اعضای فرقه بر سایر بازیکنان پیشی بگیرد، آنها پیروز می شوند. برای استخدام فرد جدید، رهبرفرقه نام شخصی را که مایل به جذب آن است به ناظر بازی ارسال می کند. آنها در پایان شیفت شب متوجه می شوند که آیا در استخدام موفق بوده اند یا نه و عضو جدید نیز بلافاصله و یا در پایان شیفت شب بعدی بسته به صلاحدید ناظر، به فرقه می پیوندد.

رهبر فرقه ثانویه

این عضو در حالت عادی یکی از اعضاء معمولی فرقه است، اما هنگامی که رهبر فرقه کشته شود این عضو نقش رهبر را تقبل کرده و مسئولیت استخدام افراد جدید را بر عهده می گیرد.

عضو فرقه

بدیهی است که این شخص یکی از اعضای فرقه است. هدف آنها جذب حداکثر تعداد افراد ممکن است تا زمانی که تعداد اعضاء فرقه از دیگر بازیکنان بیشتر شود. این افراد می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، اما توانایی خاصی ندارند مگر اینکه قبل از استخدام شدن دارای یک توانایی ویژه باشند.

پزشک

پزشک می تواند به انتخاب خود از هر بازیکنی که بخواهد در طول شیفت شب محافظت کند. این بدان معناست که هرگونه حمله علیه آن شخص شکست خورده و آن بازیکن نجات خواهد یافت. به همین دلیل پزشکان نقش بسیار مهمی در شهر دارند. اگر فرد مورد محافظت پزشک توسط دو بازیکن مورد هدف قرار گیرد، پزشک فقط از او در مقابل یک حمله محافظت می کند و بازیکن دیگر موفق می شود.

محافظ شخصی

محافظ شخصی هر کسی را که به شخص تحت حفاظت او حمله کند، خواهد کشت.

پزشک احیاء

اگر شخصی که دکتر احیاء از او محافظت می کند مورد حمله قرار گیرد، این پزشک به طور معمولی از او محافظت می کند، اما اگر به آن شخص حمله نشده باشد، پزشک به جای محافظت آن بازیکن را می کشد.

پزشک دیوانه

یک احتمال 50-50 وجود دارد که این پزشک هنگام تلاش برای محافظت از شخصی که توسط دیگران مورد حمله قرار نگرفته است، او را بکشد. این احتمال با پرتاب یک سکه مشخص می گردد.

پزشک ساده لوح

این پزشک در تلاش برای محافظت از افراد شکست می خورد و به همین دلیل کاملاً بی مصرف است.

پزشک بدگمان

پزشک بدگمان نه تنها از بازیکن منتخب خود محافظت می کند بلکه جلوی عملکرد وی را نیز می گیرد.

پزشک از جان گذشته

این پزشک برای محافظت از فرد مورد نظر خود خطرات را به جان می خرد. اگر شخص مورد حفاظت او هدف کشته شدن قرار گیرد، این پزشک بجای آن فرد می میرد.

پزشک ضعیف

اگر این پزشک از افراد هم جبهه ی مافیا و یا یکی از قاتلان گروه های مستقل محافظت کند، خودش کشته می شود، اما اگر از بازیکنان هم جبهه ی شهروندان محافظت کند، موفق می گردد.

بازپرس پزشکی قانونی

این شهروند توانایی تحقیق در خصوص اجساد مردگان را دارد تا بفهمد با چه چیزی کشته شده اند، توسط چه شخصیتی کشته شده اند یا لیست بازیکنانی که احتمالاً این شهروند را کشته اند شامل چه کسانی است که این نوع سوم از همه متداول تر است. بدین صورت که هرچه این بازرس افراد کشته شده ی بیشتری را که توسط یک بازیکن خاص به قتل رسیده اند بررسی می کند این لیست کوتاه تر می شود.

پدرخوانده

رهبر گروه مافیاست که وظیفه ی ارسال شبانه ی اطلاعات مربوط به قتل را به ناظر بازی دارد. این شخص می تواند قبل از ارسال پیام خصوصی به ناظر بازی که حاوی اسامی قاتل و مقتول است، با اعضاء گروه خود در خصوص انتخاب هدف ارتباط برقرار کند. بعضی اوقات پدرخوانده مجاز به جذب اعضای جدید خواهد بود، اما انجام این کار معمولاً به معنای چشم پوشی از قتل شبانه می باشد. اگر این شخص توسط پلیس تحت بازجویی قرار گیرد، هم جبهه ی شهروندان شهر ظاهر می شود اگرچه این سناریو بسته به اینکه فقط یکی از اعضاء گروه او کشته شده و یا همه ی اعضاء آن به صلاحدید ناظر بازی ممکن است متفاوت باشد. اگر پدرخوانده کشته شود، تا انتخاب پدرخوانده ی بعدی، اعضاء گروه مافیا امکان کشتن کسی را در شب بعدی ندارند.

شهروند منفور

این شهروند برای کشته شدن نسبت به سایرین یک رأی کمتر نیاز دارد.

همه فن حریف

این بازیکن توانایی های مختلفی در اختیار دارد هرچند که بیشتر اوقات این توانایی ها فقط یک بار در هر بازی قابل استفاده می باشند. این توانایی ها شامل ساکت کردن، کشتن، تحقیق کردن، محافظت کردن و مسدود کردن نقش است، اما محدود به این موارد نیست.

مافیای آدمکش

یکی از اعضای معمولی مافیاست که اگر شرایط بازی اجازه دهد می تواند توسط پدرخوانده برای انجام قتل شبانه انتخاب شود. آنها توانایی خاصی ندارند، اما می توانند با سایر اعضای مافیا ارتباط برقرار کنند.

مافیای قاتل

گاهی اوقات گروه مافیا یک قاتل تعیین شده برای انجام قتل ها دارند. این شخص یا خودش هدف را انتخاب می کند یا طبق معمول پدرخوانده ولی انجام قتل همواره به عهده ی اوست. او می تواند با سایر اعضاء مافیا ارتباط برقرار کند. در صورت کشته شدن این فرد قاتل، گروه مافیا شب خود را برای قتل تا شیفت شب بعدی از دست می دهند تا زمانی که مجدداً گرد هم آیند و در مورد قاتل جدید تصمیم گیری کنند.

حقه باز

این بازیکن که گاهی سیاستمدار نیز نامیده می شود، قادر است حق رأی مبنی بر مجازات هر بازیکن دیگری را که بخواهد بدون توجه به اینکه آن شخص رأی داده است یا خیر تغییر دهد. برای انجام این امر حقه باز اسم بازیکنی که می خواهد رأی اش تغییر کند را به همراه اسم بازیکنی که می خواهد مورد رأی گیری قرار گیرد به ناظر بازی می گوید. حقه باز خودش نیز دارای حق رأیی مانند سایر آراء در بازی است. ناظر معمولاً رأی حقه باز را در مجموع آراء به شمار نمی آورد.

سنگ تراش

این بازیکن عضوی از گروه سنگ تراشان است. این افراد در جبهه ی شهروندان شهر قرار دارند و می توانند خارج از شیفت بازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این قابلیت موجب می شود که بتوانند چند عضو متحد تضمین شده پیدا کرده و همچنین درباره تئوری های مختلف دور کردن یکی از بازیکنان از تیررس نظر مافیا مذاکره کنند.

سنگ تراش جذب کننده ی نیرو

این گروه معمولاً اول با یک بازیکن تشکیل می گردد و قطعاً این ها نیز جزو گروه های هم جبهه ی شهروندان شهر هستند. اینها می توانند در شب به جذب نیرو بپردازند. بدین صورت که با فرستادن یک پیغام شخصی، اسم فردی که می خواهند جذب گروه کنند به ناظر بازی اعلام می کنند، اما اگر برای جذب یکی از هم گروه های مافیا تلاش کنند کشته می شوند.

آسیابان

آسیابان یکی از شهروندان معمولی شهر است ولی هنگام تحقیقات عضوی از متحدان مافیا از آب در می آید.

بازیکن چند رأی

این بازیکن به جای آنکه قادر باشد رأی افراد دیگر را تغییر دهد خودش می تواند دارای چندین حق رأی باشد. این فرد معمولاً 2 حق رأی دارد، اما در بازی های بزرگتر سه یا چهار حق رأی نیز ممکن است.

شهروند محبوب

این نقش برعکس نقش شهروند منفور است. معمولاً برای مجازات این شخص یک رأی بیشتر لازم است. اگرچه گاهی به جای یک رأی ممکن است تعداد بیشتری رأی مورد نیاز باشد.

روانپزشک

هدف روانپزشک این است که فرد جانی را پیدا کرده و وی را درمان کند. برای انجام این امر با ارسال پیغام خصوصی به ناظر بازی در شب، اسم فردی را که فکر می کند همان شخص جانی است اعلام می کند و اگر حدسش درست باشد فرد جانی درمان شده و به یک شهروند عادی تبدیل می گردد، اما اگر حدسش غلط باشد باید همچنان به جستجو ادامه دهد.

آتشنشان

این نقش هم کمی و بیش شبیه روانپزشک است، اما این شخص به جای فرد جانی در جستجوی فرد آتش افروز است.

احیاء کننده

این بازیکن می تواند به دفعات مشخص در هر دور بازی که معمولاً یک دفعه است، یک بازیکن کشته شده را احیاء کند. بازیکن احیاء شده در اکثر مواقع نقش و عنوان زمان کشته شدن خود را بازمی یابد و متعاقباً به این دلیل که همه ی بازیکنان دیگر از عنوان و نقش او خبر دارند در معرض عواقب یا فواید آن قرار می گیرد.

مسدود کننده ی نقش

این بازیکن می تواند عملکرد شیفت شب هر بازیکن دیگری را مسدود کند. بدین منظور اسم بازیکنی که می خواهد مسدود کند را از طریق ارسال یک پیغام خصوصی به ناظر بازی اعلام می کند. گاهی اوقات اگر عملکرد پدرخوانده ی گروه مافیا را مسدود کند، اعضاء مافیا قادر به انجام هیچ کاری در شیفت شب نیستند چه این کار کشتن باشد و چه احیاء کردن. در انواع دیگر بازی این شخص می تواند عملکرد عضو قاتل برگزیده ی مافیا را در رسیدن به هدفش مسدود کند.

خفاش دار شکاک

این بازیکن هر شخصی را که در شب به هر دلیلی او را هدف قرار دهد ساکت می کند، اما نمی تواند انتخاب کند که چه کسی را ساکت کند.

فاحشه

ورژن مافیایی مسدود کننده ی نقش است.

مرد تنومند

عضوی از گروه مافیاست که فقط می تواند نقش شهروند ضد گلوله (یا سرباز ارتش یا نقش های دیگر)  را  مسدود کند تا اعضاء مافیا بتوانند آن شخص را از بین ببرند.

بیمار شیزوفرنی

این شخص می تواند هرشب یک بازیکن را هدف قرار دهد. این در حالی است که آن افراد از عملی که شیزوفرنی در شب بر رویشان انجام داده مطلع نمی شوند تا روز بعد از طریق پیام خصوصی نتیجه ی آن را دریافت کنند. بعد از آنکه شیزوفرنی هدف خود را انتخاب کرد، ناظر بازی معمولاً با تاس ریختن یا سایر روش های تصادفی اثر عملکرد شیزوفرنی بر روی هدفش را معین می کند. این اثر معمولاً بین محافظت کردن، تحقیقات کردن، کشتن، ساکت کردن یا مسدود کردن نقش متغیر است.  قابلیت های شیزوفرنی مطلقاً محدود یه این موارد نیست و تعداد اثاری که این بازیکن می تواند بر روی هدف خود داشته باشد نیز محدود به موارد بالا نمی باشد.

ساکت کننده

ساکت کننده بازیکنی است که بازیکن دیگری را برای ساکت کردن انتخاب می کند و این شخص برای مدت زمان مشخصی اجازه صحبت کردن ندارد. این مدت زمان سکوت از ناظری به ناظر دیگر متفاوت است ولی معمولاً به مدت همان شیفت روز است. ساکت کننده می تواند عضو مافیا یا یکی از شهروندان شهر باشد.

قاتل زنجیره ای

قاتل زنجیره ای یک طبقه ی منحصر به خود است و هدفش آن است که آخرین نفر باقی مانده در بازی باشد. این شخص معمولاً باید شبی یک بازیکن را با اعلام اسم آن فرد به ناظر به قتل برساند، اما اگر از اعلام کردن غفلت کند و این به قتل رساندن برای او اجباری باشد می تواند به صورت تصادفی یکی را انتخاب و به قتل برساند.

جانی

این شخصیت همانند شخصیت قاتل سریالی است با این تفاوت که اگر در بازی شخصیت جانی وجود داشته باشد یک شخصیت روانپزشک هم وجود دارد.

خواهر و برادر

این شخصیت ها معمولاً به صورت جفت هستند هرچند که ممکن است سه نفر یا بیشتر هم باشند. هروقت یکی از آنان بمیرد دیگری نیز در شب بعدش خودکشی می کند. آنها می دانند که خواهر/برادرشان کیست، اما اینکه بتوانند باهم ارتباط برقرار کنند یا نه بستگی به عقیده ی ناظر هر بازی دارد. گاهی اوقات یکی از آنان شهروند و دیگری عضو مافیاست.

عشّاق

اینها نیز مانند خواهر و برادر هستند با این تفاوت که گاهی بازیکنان نمی دانند که معشوقشان کیست، اما می توانند این قابلیت را داشته باشند که در شب دنبال او بگردند و پیدایش کنند. بدین منظور در شب یک پیغام خصوصی به ناظر بازی می دهند و اسم فردی را که فکر می کنند معشوقه ی شان است اعلام می کنند و متعاقباً در آخر شب یک پیغام که نشان می دهد حدسشان درست بوده یا نه دریافت می کنند. اگر درست حدس زده باشند اساساً نقششان مثل نقش خواهر و برادر خواهد بود.

معشوقه ی خیانتکار

این معشوقه عضوی از مافیاست و با برنده شدن مافیا او نیز برنده می شود با صرف نظر از اینکه معشوقشان زنده می ماند یا نه، اما اگر این بازیکن کشته شود معشوقه ی او نیز مانند عاشقان معمولی خودکشی می کند.

معشوقه ی انتقام جو

مانند همان شخصیت خواهر و برادر انتقام جو می باشد با این تفاوت که در سناریوی عاشقانه از این شخصیت ها استفاده می شود.

خواهر و برادر انتفام جو

این شخصیت ها به جای اینکه وقتی خواهر/برادرشان بمیرد خودکشی کنند، به دلیل مرگ آنها طبقه منحصر به خود را با هدف کشتن کسانی که خواهر/برادر آنها را کشته اند تشکیل می دهند. اگر کشتن خواهر/برادرشان از طریق مجازات مرگ بوده این خواهر/برادر انتقام جو باید مطمئن شوند تمام مداخله کنندگان در آن محاکمه کشته شده اند و اینگونه بازی را برنده می شوند، اما اگر مرگ به دلیل کشته شدن در شب توسط اعضاء مافیا باشد، آنها باید تمام اعضاء مافیا را از بین ببرند و در بازی برنده شوند و اگر مرگ توسط یکی از شهروندان شهر صورت گرفته، آنها باید تمام شهروندان را از بین ببرند. اگر مرگ توسط یک شخص خاص صورت گرفته آنها باید آن شخص را از بین برده و به نقش نرمال خود و شرایط پیروزی باز گردند. اگر فرد مستحق مرگ توسط عضو دیگری غیر از خواهر/برادر انتقام جو توسط مجازات یا به قتل رسیدن از بین برود، این اقدام نیز راستای موفقیت های خواهر/برادر انتقام جو در رسیدن به برنده شدن به حساب می آید.

ساکت کننده

این شخص بازیکن هدف خود را ساکت کرده و مانع شرکت وی در آن دور بازی می گردد. گاهی اوقات بازیکن هدف قابلیت خود را نیز در شب بعدی از دست می دهد.

شهرنشین

یک شهرنشین معمولی قابلیت خاصی ندارد و تنها قابلیتش این است که در شیفت روز به روند مذاکرات کمک کند و در رأی گیری مجازات های مرگ شرکت کند. همچنین اگر اهالی شهر زنده بمانند این فرد نیز به عنوان بخشی از شهروندان نجات پیدا می کند و معمولاً به آنها عادی و بدون قابلیت می گویند.

ردیاب

این نقش یکی از انواع نقش های نظاره گر است. اکثر مواقع آنها به دیگران می فهمانند که هدفشان مشاهده شده است. گرچه گاهی اوقات آنها فقط می فهمند که هدفشان فعال بوده است.

خائن

خائن در جبهه ی مافیا قرار دارد، اما نمی تواند با آنها در صحنه ی بازی ارتباط برقرار کند زیرا اعضاء مافیا از اینکه خائن هم رده ی آنهاست خبر ندارند. خائن اعضاء دیگر مافیا را می شناسد و با برنده شدن آنها برنده می شود. اگر مافیا امکان جذب نیرو داشته باشند، خائن می تواند در شب عضو مافیا شود و در این حالت به یک آدم کش معمولی مافیا تبدیل می شود. اگر تحقیقاتی انجام شود خائن به عنوان هم جبهه ی شهروندان شهر ظاهر می شود تا زمانی که جذب گروه مافیا شود.

آتش به اختیار

این شخص اساساً یک قاتل هم طراز شهروندان است. او با پیروزی شهروندان پیروز می شود در نتیجه باید فقط اعضاء مافیا یا افراد خاص را به قتل برساند، اما چون اطلاعاتی در دست ندارد خودش باید بفهمد چه کسی در جبهه ی شهروندان نیست تا او را هدف قرار دهد. این شخص اگر بخواهد می تواند از اینکه هر شب یک نفر را بکشد امتناع کند.

آتش به اختیار افراطی

این شخص مثل آتش به اختیار معمولی است با این تفاوت که باید هرشب یک نفر را بکشد و اگر اسم شخص خاصی را برای کشتن به ناظر بازی اعلام نکند، یک بازیکن به صورت تصادفی برای کشتن انتخاب می شود.

نظاره گر

این فرد می تواند با اعلام اسم یک بازیکن به ناظر بازی در طول شب وی را تحت نظر بگیرد. زمانی که شیفت شب به پایان برسد ناظر بازی به آن بازیکن اعلام می کند چه کسی در طول شب وی را زیر نظر داشته است.

نوشته های مرتبط

2 نظر در “نقش های بازی مافیا

 1. Mah گفت:

  نقش گروگانگیر و تکاور چیست؟

  1. ashraafi-m گفت:

   درود بر شما
   گروگانگیر: در بازی مافیا نقش گروگانگیر این است که شب ها بیدار شده و نقش یک شهروند را از او می گیرد. به عنوان مثال اگر ان شخص پزشک باشد، در آن شب نمی تواند کسی را سیو کند که این اطلاع از طرف پدر خوانده با علامت ضربدر داده می شود.
   تکاور: در بازی مافیا تکاور، شهروند محسوب می شود که اگر توسط مافیا شات بشود، پدر خوانده از او سوال می کند که یک مافیا را مورد هدف قرار دهد. و اگر در این امر موفق باشد، در بازی می ماند و یک مافیا از بازی خارج می شود اما اگر به اشتباه شهروند را مورد هدف قرار دهد از بازی خارج می گردد. نکته: اگر تکاور رییس مافیا را مورد هدف قرار دهد، هیچ یک بیرون نمی روند. اگر مافیا را مورد هدف قرار دهد و ان مافیا توسط پزشک به اشتباه سیو شود باز هم هر دو نقش در بازی خواهند ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *